Почесні доктори наук

ВОЛФГАНГ ФРИДРИХ ШЮЛЕР
Доктор технічних наук, член німецького агентства акредитації ASIIN і AQAS природничих та технічних наук, професор Університету прикладних наук (м. Мітвайда, Німеччина). Почесний професор ЖДТУ.

ДЕМ’ЯНЕНКО МИКОЛА ЯКОВИЧ
Доктор економічних наук, професор, академік УААН. Заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» УААН. Почесний професор ЖДТУ.

ДЕХТЯР ЮРІЙ ДАВИДОВИЧ
Доктор фізико-математичних наук (DSc), професор Ризького технічного університету. Дійсний член академії наук Латвії. Лауреат державної премії Латвії. Науковець в галузі медичної фізики, електронної спектроскопії, електронних властивостей наноплівок. Почесний професор ЖДТУ.

ДОБІЯ МЄЧИСЛАВ
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку Економічного університету (м. Краків, Польща). Почесний професор ЖДТУ.

ЖЕЛЬКО ШЕВИЧ
Професор з бухгалтерського обліку і фінансів, декан Каледонійської Бізнес-Школи, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, фінансів та ризику Каледонійського університету (м. Глазго, Великобританія). Почесний професор ЖДТУ.

КІРЕЙЦЕВ ГРИГОРІЙ ГЕРАСИМОВИЧ
Доктор економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Національного університету біоресурсів і природокористування України, Заслужений працівник України, член Академії природних наук Російської федерації, член-кореспондент Академії аграрної освіти (Україна). Почесний професор ЖДТУ.

ЛІБАНОВА ЕЛЛА МАРЛЕНІВНА
Доктор економічних наук, професор. Директор Інституту демографії та соціальних досліджень України, академік-секретар Відділення економіки НАН України. Член Державної комісії з питань стратегії економічного та соціального розвитку, голова Координаційної ради з проблем розвитку людського потенціалу, член секції соціальних і економічних наук Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, член Координаційного центру з питань здійснення пенсійної реформи. Почесний професор ЖДТУ.

МНИХ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ
Доктор економічних наук, професор Київського національного торгівельно-економічного університету, завідувач кафедри фінансового аналізу та контролю (Україна). Почесний професор ЖДТУ.

НОВІКОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
Доктор технічних наук, професор, академік Національної академії наук України; заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій УРСР, України, СРСР; лауреат Премій ім. Є. О. Патона, ім. І. М. Францевича, трьох державних орденів СРСР, Болгарії; п’ятьох медалей СРСР, Болгарії, Чехословаччини.
Директор інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля Національної академії наук України. Почесний професор ЖДТУ.

ПУШКАР МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ
Доктор економічних наук, професор Тернопільського національного економічного університету, завідувач кафедри обліку і контролю в промисловості (Україна). Почесний професор ЖДТУ.

РОДІН ПЕТРО РОДІОНОВИЧ
Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, двічі лауреат Державної премії УРСР (1979 р., 1991 р.), заслужений працівник вищої школи України (1972 р.), заслужений професор НТУУ «КПІ» (1998 р.), нагороджений орденом Трудового Червоного прапора (1976 р.), двома орденами «Знак Пошани» (1961 р., 1971 р.), орденом Дружби народів (1982 р.), орденом «За заслуги» III ступеня (1998 р.), шістьма медалями. Почесний професор ЖДТУ.

САМОТОКІН БОРИС БОРИСОВИЧ
Доктор технічних наук, професор, учений у галузі автоматичного управління технічними системами. Почесний професор ЖДТУ, дійсний член Міжнародної академії навігації і управління рухом, Міжнародної кадрової академії, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, академік Академії економічної кібернетики, академік Академії наук Вищої школи України, член Європейської асоціації міжнародної освіти, член Європейської асоціації дистанційної освіти.

СОКОЛОВ ЯРОСЛАВ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Санки-Петербурзького державного університету (Російська Федерація). Почесний професор ЖДТУ.

СТОЯН ІВАНОВ ДУРІН
Доктор економічних наук, професор Університету національної і світової економіки (м. Софія, Болгарія). Почесний професор ЖДТУ.

СЬЮЗАН УОРК МАРТІН
Доктор філософії з бухгалтерського обліку, професор з бухгалтерського обліку, Президент Східного Мічиганського університету (США). Почесний професор ЖДТУ.

ЧУМАЧЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та економічного аналізу Київського національного економічного університету, академік НАН України (Україна). Почесний професор ЖДТУ.

ЛАДІСЛАВ МЕЙЗЛІК
PhD, доцент, декан факультету фінансів і обліку Вищої економічної школи (м. Прага, Чеська Республіка). Почесний доктор ЖДТУ.