Професійна атестація та підготовка енергоаудиторів

Відповідно до статті 9 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» особи, які мають намір здійснювати діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем, повинні пройти професійну атестацію у комісіях, що створені закладами вищої освіти.

У Державному університеті «Житомирська політехніка» наказом ректора Державного університету «Житомирська політехніка» №515од від 10 жовтня 2018 року була створена атестаційна комісія з проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель.

Професійна підготовка та атестація фахівців, які мають намір здійснювати діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем, здійснюється в університеті відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», Постанови КМУ від 26 липня 2018 р. №605 «Порядок проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем» і Угоди між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження та Державним університетом «Житомирська політехніка» «Про співпрацю щодо створення атестаційних комісій, що будуть провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем».

Атестаційною комісією Державного університету «Житомирська політехніка» розроблено освітньо-професійні програми для підготовки енергоаудиторів за напрямом сертифікації енергетичної ефективності будівель та споруд та за напрямом обстеження інженерних систем будівель та споруд.

Особа, що має намір пройти професійну атестацію, подає наступні документи:

 1. Заяву на проведення професійної атестації у сфері забезпечення енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель за формою.
 2. Копію паспорта.
 3. Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку у паспорті).
 4. Копію документів про фахову (відповідну) вищу освіту (диплом та додаток до нього).
 5. Копію трудової книжки.
 6. Стислий звіт про професійну діяльність та інші досягнення кандидата у довільній формі.
 7. Інші документи (за бажанням), що підтверджують досягнення і кваліфікацію у сфері енергетичної ефективності будівель:
  • професійну спеціалізацію;
  • рівень кваліфікації та знань (зокрема, державні нагороди, звання, дипломи конкурсів);
  • документи про наукові досягнення;
  • відгуки від замовників робіт.

Атестація відбувається після прийняття атестаційною комісією документів від кандидата в п'ятиденний термін.

Голова атестаційної комісії: д. ф-м.н. проф. Москвін Павло Петрович

Секретар атестаційної комісії: к.т.н. Чепюк Ларіна Олексіївна

Нормативна база

Атестаційна комісія

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 112
Телефони: (067) 411-07-40, (067) 963-96-27
E-mail: cpo@ztu.edu.ua