Відділ міжнародних зв'язків

Інформація про відділ

Важливим аспектом діяльності кожного університету є міжнародне співробітництво. Контакти з вищими навчальними закладами інших країн дозволяють значно підвищити кваліфікацію співробітників шляхом проведення спільних наукових досліджень, організації стажування професорсько-викладацького та студентського складу, покращити або розробити нові освітні програми та дисципліни, організувати обмін викладачами та студентами, літні школи тощо. Розвиток міжнародного співробітництва впливає не тільки на освітній рівень кожного окремого вищого навчального закладу, але й сприяє наближенню освітньої структури України до європейських стандартів, що є дуже актуальним сьогодні, коли ведеться мова про об'єднаний європейський освітній простір.

Відділ міжнародних зв’язків працює за багатьма напрямами, основними з яких є:

  • Участь в підготовці і реалізації міжнародних програм, проектів;
  • Залучення викладацько-студентського складу до виконання міжнародних проектів;
  • Пошук і залучення до співпраці нових іноземних партнерів, фондів, організацій;
  • Розробка і реалізація договорів про співробітництво з закордонними партнерами;
  • Допомога співробітникам та студентам в оформленні візових документів в рамках міжнародної діяльності університету;
  • Надання консультацій викладачам та студентам університету, пов’язаних з пошуком можливостей фінансування при поїздці за кордон з метою навчання або стажування.

Концепція розвитку міжнародного співробітництва Державного університету «Житомирська політехніка» на 2020-2023 н.р.

Житомирський державний технологічний університет проводить активну міжнародну діяльність в напрямку співпраці з закордонними університетами в рамках двосторонніх договорів, а також беручи участь в програмах міжнародних фондів.

ЖДТУ є учасником програм університетської співпраці Європейського Союзу. В попередні роки в університеті було успішно реалізовано дев’ять Темпус-проектів та один проект «Еразмус Мундус». По цей день ЖДТУ лишається єдиним ВНЗ Житомира, що бере участь в зазначених вище програмах.

Слід зазначити, що всі проекти Темпус, за участі нашого навчального закладу було підготовлено безпосередньо колективами кафедр і відділом міжнародних зв’язків університету.

Активній участі в програмах «Темпус» та «Еразмус Мундус» університет завдячує ініціативній та творчій діяльності радника ректора з міжнародних зв’язків проф. Самотокіна Б.Б., який одним із перших на теренах вищої школи України, починаючи з кінця 90-х, активно займався міжнародною проектною діяльністю.

ЖДТУ активно працює в напрямку розширення і розвитку міжнародних зв’язків. Ми будемо завжди раді зустріти нових партнерів в освітніх проектах та наукових дослідженнях.

Співробітники відділу

Читати далi...

Участь в програмах

В ЖДТУ постійно ведеться робота з підготовки проектів по цілому ряду напрямків, включаючи обмін студентами та викладачами (Erasmus+/KA1, DAAD, OeAD, IVF та інші), покращення існуючих та розробка нових навчальних курсів відповідно до передових міжнародних стандартів, розвиток та вдосконалення структури ВНЗ (Erasmus+/KA2), наукове співробітництво (NATO, Horizon 2020) та інше. Читати далi...

Іноземні партнери

Житомирський державний технологічний університет активно співпрацює з іноземними партнерами – вищими навчальними закладами і установами. Читати далi...

Міжнародна академічна мобільність

Житомирський державний технологічний університет проводить активну міжнародну діяльність в напрямку співпраці з закордонними університетами в рамках двосторонніх договорів, а також беручи участь в програмах міжнародних фондів. Читати далi...

Корисні посилання

Читати далi...

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 219
Телефон: +38 (0412) 41-85-41
E-mail: vmamray@rambler.ru, mariavbaida@gmail.com