Ліцензування та акредитація

Мовою освітнього процесу в Державному університеті "Житомирська політехніка" є державна (українська) мова.

Навчання в Житомирській політехніці здійснюється на підставі сертифіката про акредитацію та ліцензії на освітню діяльність:


Відомості про самооцінювання освітніх програм

Програми візитів експертних груп

Звіти експертних груп

Експертні висновки акредитаційної експертизи в Державний університет «Житомирська політехніка»

Освітньо-професійні програми освітнього рівня "бакалавр"
Освітньо-професійні програми освітнього рівня "магістр"

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Документи що засвідчують право власності на майно: