Система управління якістю університету

Державний університет «Житомирська політехніка» – вищий навчальний заклад технологічного профілю у північно-західному регіоні із багаторічними традиціями, потужними науковими школами, центром сучасних знань, досліджень і культури – виховує (формує) нове покоління відповідальних лідерів інновацій, забезпечує умови для розвитку персональної й академічної свободи, якість освітніх послуг, зміцнює партнерство і спільноту, надає бізнесу кадри, нові технології та знання.

Наші цінності:

 • Відкритість
 • Інновації
 • Інтернаціоналізація
 • Партнерство і відчуття спільноти
 • Персональна та академічна свобода
 • Відповідальність
 • Готовність до змін

Політика Державного університету «Житомирська політехніка» у сфері якості спрямована на забезпечення високої конкурентоспроможності університету на внутрішньому та зовнішньому ринках освітянських послуг та науково-інноваційної діяльності. Керівництво університету забезпечує відповідність системи менеджменту якості вимогам міжнародних стандартів ISO 9000 і постійно підвищує її ефективність та результативність.

   

СУЯ університету також призначена, щоб:

 • забезпечувати результативну діяльність і здатність постійно надавати освітні послуги, які задовольняють вимоги замовника, застосовні законодавчі чи регламентовані вимоги через виключення невідповідностей у діяльності;
 • виявляти та реалізовувати можливості в розвитку (поліпшуванні), в тому числі спрямовані на підвищення задоволеності замовників і удосконалення освітніх послуг через аналізування даних та аналізування СУЯ з боку ректорату;
 • виявляти та управляти ризиками, що пов'язані з середовищем університету, його цілями та процесами, через запровадження стратегічного управління;
 • знаходити баланс між результативністю та ефективністю через встановлення показників діяльності, моніторингу та вимірюванням процесів;
 • демонструвати відповідність встановленим вимогам до системи управління якістю через проведення аудитів.

Система управління якістю або управління якістю університету базується на таких складових частинах:

 • планування якості;
 • контролювання якості;
 • забезпечування якості;
 • поліпшування якості;
 • постійне поліпшування якості;

а також поняттях:

 • результативності;
 • ефективності.

Сертифікати в сфері якості

Нормативні документи системи управління якістю

Документи розміщені на сайті Нормативна база Державного університету «Житомирська політехніка» у розділі Система управління якістю Житомирської політехніки.

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 217
E-mail: Netukcha_lyda@ukr.net