Факультети

Факультет комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки

Декан: Олексій Андрійович Громовий

Сучасний факультет комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки почав формуватися у надрах загальнотехнічного факультету Київського політехнічного інституту. Саме там розпочалася підготовка за тими спеціальностями, які зараз складають кістяк факультету. В ті далекі 60-ті роки почали формуватися перші навчальні групи, складатися колектив викладачів та створюватися випускаючі кафедри, проводилася значна робота по створенню лабораторної бази та навчально-методичному забезпеченню.

Все розпочиналося з однієї спеціальності - 0501 "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти". Саме на цю спеціальність був здійснений перший набір за вечірньою формою навчання у 1967 році і за денною формою навчання у 1969 році. Перший набір за денною формою навчання складав 50 студентів.

Структура факультету:

Читати далi...

Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій

Декан: Тетяна Миколаївна Нікітчук

З метою покращення якості підготовки спеціалістів з урахуванням фахового напрямку та створення найбільш сприятливих умов для проведення навчально-виховної та науково-дослідної робіт на виконання Наказу Міністерства вищої освіти України № 134 від 05.05.1977 р. в Житомирському філіалі Київського політехнічного інституту був організований електротехнічний факультет (ЕТФ).

Заняття на факультеті почали проводитись з 1-го вересня 1977 року.

Першим деканом ЕТФ був призначений к.т.н., доцент кафедри автоматики і телемеханіки Забашта Ю.П. Протягом 18-ти років його заступником був к.т.н., доцент Казаков В.П.

Структура факультету:

Читати далi...

Факультет бізнесу та сфери обслуговування

Декан: Галина Миколаївна Тарасюк

Економічний напрямок підготовки фахівців започаткований у 1992 р. у Житомирському інженерно-технологічному інституті та формувався у структурах факультету машинобудування та менеджменту. Спеціальності, які існували, та необхідність відкриття нових з метою задоволення потреб створюваних ринкових структур, розширення та спеціалізація наукових досліджень, створили сприятливі умови щодо створення факультету економічного спрямування. Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) було створено наказом по Житомирському інженерно-технологічному інституту від 23.01.1995 р. № 24 шляхом виокремлення із факультету машинобудування та менеджменту. Розвиток економічної науки та потреби практичної діяльності сприяли створенню у 2003 році Факультету обліку і фінансів. Факультет бізнесу та сфери обслуговування Державного університету «Житомирська політехніка» створено 30.08.2019 р. (наказ ректора №205/од) шляхом злиття Факультету економіки та менеджменту та Факультету обліку і фінансів.

Структура факультету:

Читати далi...

Факультет гірничої справи, природокористування та будівництва

Декан: Володимир Володимирович Котенко

Розвиток видобувної промисловості, зміцнення мінерально-сировинної бази, раціональне та ефективне використання всіх видів корисних копалин, якими багата Україна, неможливі без національної системи підготовки гірничих кадрів високого рівня – корпусу гірничих інженерів України. Житомирщина – це Урал в мініатюрі, в надрах якої знаходяться поклади 26 видів корисних копалин. Особливо багаті надра Житомирщини на природний облицювальний камінь. У зв'язку з цим у 1996 р. в Житомирському інженерно-технологічному інституті на факультеті інженерної механіки була розпочата підготовка спеціалістів за спеціальністю “Технологія і обладнання обробки природного каменю”. З цією метою на базі кафедри охорони праці та оточуючого середовища була створена базова випускаюча кафедра геотехнологій та обробки каменю. У зв'язку з реорганізацією вищої освіти вказана спеціальність була реорганізована у 1998 р. в спеціальність 7.090301 “Розробка родовищ корисних копалин” за напрямом підготовки 0903 “Гірництво”.

Проблеми, які пов'язані із складним екологічним станом довкілля, потреба в екологічно чистих технологіях обумовили необхідність підготовки фахівців за напрямом підготовки 0708 “Екологія” спеціальність 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. В 1998 р. була розпочата підготовка фахівців за вказаною спеціальністю. Разом з цим базову випускаючу кафедру геотехнологій та обробки каменю в 1998 р. реорганізували в кафедру геотехнологій та промислової екології.

Згідно з наказом міністра освіти і науки України №127 від 11 травня 2000 р. в структурі Житомирського інженерно-технологічного інституту було створено гірничо-екологічний факультет. Тоді до складу факультету увійшли кафедри: геотехнологій та промислової екології, природничих наук, іноземних мов.

Структура факультету:

Читати далi...

Факультет національної безпеки, права та міжнародних відносин

Декан: Лариса Василівна Сергієнко

Факультет публічного управління та права створено 03.09.2018 р. (наказ ректора ЖДТУ № 422од).Структура факультету:

Читати далi...

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж життя

Декан: Оксана Андріївна Черниш
Структура факультету:
  • Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики створена на базі кафедри іноземних мов. Історія кафедри починається з 1960 р. з моменту заснування інституту. Очолює кафедру кандидат філологічних наук, доцент Могельницька Людмила Францівна.

Читати далi...