Інтелектуальна власність

Державний університет «Житомирська політехніка» володіє значним інтелектуальним потенціалом. За роки існування ЗВО отримано понад 100 авторських свідоцтв СРСР та понад 200 охоронних документів України на об'єкти інтелектуальної власності.

Напрямки роботи

 1. Для забезпечення правової охорони об’єктів інтелектуальної власності в Житомирській політехніці організовано:
  • консультування авторів з питань складання матеріалів заявок на отримання охоронних документів;
  • розгляд та подання до Державного департаменту інтелектуальної власності заявок про видачу охоронних документів, ведення діловодства за ними, а у разі необхідності – подання скарги до Апеляційної Ради;
  • своєчасну сплату зборів за дії, пов’язані із забезпеченням правової охорони об’єктів інтелектуальної власності.
 2. З метою виконання науково-дослідних розробок на високому технічному рівні, ефективного просування їх на ринки збуту, в Житомирській політехніці надаються консультації:
  • по проведенню патентних досліджень на етапах розробки об’єктів техніки та відображенню результатів в технічній документації;
  • по виконанню патентного пошуку з метою встановлення новизни технічних рішень, відсутності порушення прав власників чинних охоронних документів, а також визначення рівня техніки та тенденцій розвитку об’єктів техніки, що розробляються.
 3. Для ефективного використання об’єктів інтелектуальної власності в умовах ринкових відносин в Житомирській політехніці:
  • забезпечені умови для збереження комерційної таємниці, пов’язаної зі створенням службових об’єктів інтелектуальної власності;
  • надається допомога у складанні ліцензійних договорів про передачу прав на використання об’єктів інтелектуальної власності, що належать університету;
  • готуються матеріали для участі у конкурсах, міжнародних та вітчизняних виставках, які стосуються інтелектуальної власності.
 4. Згідно з профілем наукових розробок в університеті:
  • створюється довідково-інформаційний фонд в галузі патентного та авторського права;
  • забезпечується облік та систематизація об’єктів інтелектуальної власності, здійснюється контроль за їх впровадженням та визначенням розмірів авторської винагороди.

Об'єкти інтелектуальної власності

Авторське право

Інформація як зареєструвати авторські права на комп'ютерну програму (базу даних) або інші об'єкти авторського права знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Зареєстровані авторські права науковців Житомирської політехніки на такі об'єкти авторського права:

Авторське право
№ п/п Дата реєстрації Тип документа Номер документа Назва Автори
1. 2011-08-15 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 39708 Локальна спеціалізована геоінформаційна система для вивезення та утилізації сміття м. Житомира ("Екомусор - Житомир") Коцюба І.Г., Ільченко А.В.
2. 2014-01-25 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 53326 Алгоритм програмної точності атестації робочих зон промислових роботів Сазонов А.Ю., Кирилович В.А.
3. 2015-12-10 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 62877 Алгоритм визначення параметрів компенсаційної симетрувальної установки для симетрування напруг в електричних мережах Поліщук О.А.
4. 2015-06-17 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 60159 Комп'ютерна програма "Білизна" Ващук О.М.
5. 2015-02-12 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 58624 Комп'ютерна програма "Wire Modeling" Башинський С.І.
6. 2017-07-26 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 73178 Про метод розв'язання задачі побудови маршрутів пасажирських автобусів двох автопідприємств Морозов А.В., Кушнір Н.О., Локтікова Т.М.
7. 2017-11-16 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 74772 Methodical maintenance of accounting for transactions with instruments and objects of hedging Oлійник О.В., Ксендзук В.В.
8. 2018-01-12 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 75896 Алгоритм с квадратичной временной сложностью для нахождения максимального паросочетания Морозов А.В., Кушнір Н.О., Панішев А.В.
9. 2018-04-25 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 78562 Math modeling and analisis of leachate municspal solid wastelandfill leachate on the environment Подчашенський Ю.О., Коцюба І.Г., Єльнікова Т.О
10. 2018-04-25 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 78556 Комп'ютерна програма "Municipal waste counter (MWC)" Євдокимов В.В., Коцюба І.Г., Морозов А.В., Левківський В.Л.
11. 2018-10-31 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 82652 Брошура "Побутові відходи. Сортуй, заощаджуй, заробляй" Коцюба І.Г., Давидова І.В., Корбут М.Б.
12. 2019-01-15 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 84456 Навчальний посібник "Екологічна експертиза" Коцюба І.Г., Єльнікова Т.О., Шлапак В.О.
13. 2019-01-23 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 84746 Комп'ютерна програма "TS Explorer" Морозов А.В., Плечистий Д.Д.
14. 2019-01-28 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 84935 Стаття "Дослідження методів фільтрації зображень в задачі визначення властивостей дизельного біопалива" Подчашинський Ю. О., Шавурський Ю.О., Колодницька Р.В.
15. 2019-01-28 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 84936 Стаття «Измерение геометрических параметров и моделирование процессов развития фитопланктона на основе видеоизображений проб воды» Подчашинський Ю.О., Єльнікова Т.О.
16. 2019-01-28 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 84937 Стаття «Компенсация динамических погрешностей результатов видеоизмерений геометрических параметров и параметров движения объектов» Подчашинський Ю.О., Лугових О.О., Шавурський Ю.О.
17. 2019-04-18 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 87848 Комп'ютерна програма "Візуалізація стану водних об'єктів" Коцюба І.Г., Єльнікова Т.О., Лико С.М., Левківський В.Л.
18. 2019-04-23 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 87963 Стаття «Two-dimensional video image modeling with measurement information on geometric parameters of objects» Подчашинський Ю.О., Воронова Т.С.
19. 2019-04-23 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 87964 Статтю «Neuro-mechanical processing measurement information about mechanical quantities» Подчашинський Ю.О., Шавурський Ю.О.
20. 2019-04-23 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 87965 Стаття «Моделювання евтрофних процесів у водосховищах річки Тетерів Житомирської області на основі відеозображень проб води» Подчашинський Ю.О., Єльнікова Т.О.
21. 2019-04-23 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 87966 Стаття «Алгоритмічна обробка зображень з вимірювальною інформацією про геометричні параметри та параметри руху об’єктів на основі штучних нейронних мереж» Подчашинський Ю.О., Лугових О.О., Шавурська Л.Й.
22. 2019-05-02 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 88178 Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні рекомендації для проведення робіт з паспортизації річки Уж з метою розроблення заходів щодо відновлення сприятливого гідрологічного режиму" Коцюба І.Г., Єльнікова Т.О., Скиба Г.В., Герасимчук О.Л.
23. 2019-06-07 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 89577 Літературний письмовий твір «Блок-схема алгоритму програми «Municipal waste counter (MWC)» Євдокимов В.В., Коцюба І.Г, Морозов А.В., Левківський В.Л.
24. 2019-08-28 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 91885 Комп'ютерна програма "RPP Solver" Морозов А.В., Локтікова Т.М., Кушнір Н.О.
25. 2019-12-04 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 94460 Комп'ютерна програма "TSP Algorithms Researcher" Морозов А.В., Локтікова Т.М., Кушнір Н.О.
26. 2019-12-10 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 94615 Стаття "Вміст 137Cs у наземній фітомасі рослин свіжих борів лісів Українського Полісся" Мельник В.В.
27. 2019-12-10 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 94618 Стаття "Оцінювання санітарного стану соснових насаджень зони безумовного відселення у свіжих борах лісів Українського Полісся" Мельник В.В.
28. 2019-12-10 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 94644 Стаття "Vertical distribution of 137Cs in forest soil after the ground fires" Давидова І.В., Корбут М.Б., Кірейцева Г.В., Панасюк А.В., Мельник В.В.
29. 2019-12-10 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 94645 Книга «Використання харчових продуктів лісу на територіях, забруднених радіонуклідами» Краснов В.П., Шелест З.М., Давидова І.В.
30. 2019-12-17 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 94807 Стаття «Сучасний вертикальний розподіл цезію-137 у ґрунтах свіжих бору та субору Українського Полісся» Мельник В.В.
31. 2020-01-14 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 95351 Науковий твір «Розробка інтерактивної карти рівня забруднення атмосферного повітря» Кірейцева Г.В., Давидова І.В., Замула І.В., Травін В.В.
32. 2020-01-14 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 95352 Комп’ютерна програма «Інтерактивна карта рівня забруднення атмосферного повітря» Кірейцева Г.В., Давидова І.В., Замула І.В., Травін В.В.

Промислова власність

Інформація як отримати патент на винахід (корисну модель) або інші об'єкти промислової власності знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Патентний пошук з метою встановлення новизни технічних рішень та визначення аналогів можна провести, використовуючи бази даних об'єктів промислової власності:

Детальну інформацію по патентам дивіться на сайті Електроний архів Житомирської політехніки.

Загальний перелік об'єктів промислової власності Житомирської політехніки:

Винаходи
№ з/п Дата подання заявки Номер заявки Тип документа Номер документа Дата чинності, № бюл. Назва Автори МПК
1. 1994-05-05 94053232 Патент на винахід, Україна 17545 А 06.05.1997 бюл. 5 Гідро-вітроколесо з орієнтаційно-змінною парусністю Грабар І.Г. F 03 D 3/00
2. 1994-05-05 94053230 Патент на винахід, Україна 17546 А 06.05.1997 бюл. 5 Гідро-вітроколесо з орієнтаційно-змінною парусністю Грабар І.Г. F 03 D 3/00
3. 1994-05-05 94053231 Патент на винахід, Україна 21400 А 02.12.1997 бюл. 2 Гідро-вітроколесо з орієнтаційно-змінною парусністю Грабар І.Г. F 03 D 3/00
4. 1999-06-14 99063273 Деклараційний патент на винахід, Україна 34193 А 15.02.2001 бюл. 1 Гідродинамічне ущільнення вала при високих швидкостях Колодій М.А. F 16 J 15/42
5. 2000-07-10 2000074058 Деклараційний патент на винахід, Україна 39401 А 15.06.2001 бюл. 5 Тензометричний пристрій професора Грабара для виміру механічних деформацій Грабар І.Г. G 01 B 7/16
6. 2000-07-17 2000074236 Деклараційний патент на винахід, Україна 40156 А 16.07.2001 бюл. 6 Спосіб плоского фрезерування торцевими фрезами Виговський Г.М., Громовий О.А., Лоєв В.Ю., Мельничук П.П. B 23 C 3/00
7. 2001-05-22 2001053423 Деклараційний патент на винахід, Україна 44550 А 15.02.2002 бюл. 2 Спосіб виготовлення багатошарового попередньо напруженого композитного з полімерною матрицею обода маховика Колодій М.А., Мельничук П.П. F 16 F 15/30
8. 2001-06-05 2001063771 Деклараційний патент на винахід, Україна 45687 А 15.04.2002 бюл. 4 Стенд для циклічних випробувань тіл обертання в полі відцентрових сил Грабар І.Г., Мельничук С.В. G 01 M 19/00
9. 2001-10-26 2001107319 Деклараційний патент на винахід, Україна 49308 А 16.09.2002 бюл. 9 Торцева фреза Виговський Г.М., Окішев Р.О. B 23 C 5/06
10. 2002-07-11 2002075708 Деклараційний патент на винахід, Україна 54281 А 17.02.2003 бюл. 2 Магнітотерапевтична установка загального впливу на організм людини Свістельник С.С. A 61 N 2/00
11. 2002-07-11 2002075709 Деклараційний патент на винахід, Україна 55163 А 17.03.2003 бюл. 3 Спосіб лікування та профілактики келоїдних рубців Приступа Г.К., Лобунець В.С., Лобунець В.В. A 61 K 3/06, A
12. 2002-10-24 2002108479 Деклараційний патент на винахід, Україна 56077 А 15.04.2003 бюл. 4 Спосіб орієнтації штучних супутників Землі Самотокін Б.Б., Шостачук Д.М. B 64 G 1/32
13. 2002-10-30 2002108631 Деклараційний патент на винахід, Україна 56083 А 15.04.2003 бюл. 4 Хвилеводна щілинна антена Манойлов В.П., Чухов В.В. H 01 Q 13/10
14. 2002-12-10 2002129920 Деклараційний патент на винахід, Україна 59045 А 15.08.2003 бюл. 8 Прилад для орієнтування сліпих Дандур'янц О.І. A 61 F 9/08
15. 2003-03-28 2003032703 Деклараційний патент на винахід, Україна 60896 А 15.10.2003 бюл. 10 Пристрій для орієнтації деталей Черепанська І.Ю., Кирилович В.А., Коваль А.М. B 23 Q 7/08
16. 2003-03-24 2003032488 Деклараційний патент на винахід, Україна 61654 А 17.11.2003 бюл. 11 Спосіб лікування та профілактики кавернозного розширення вен аноректального відділу Лобунець В.В., Лобунець В.С. A 61 K 9/08
17. 2000-02-11 2000020756 Патент на винахід, Україна 41553 15.12.2004 бюл. 12 Пружна опора Грабар І.Г., Можаровський М.М. F 16 C 27/00, F
18. 2003-04-25 2003043853 Деклараційний патент на винахід, Україна 63517 А 15.01.2004 бюл. 1 Спосіб плоского фрезерування торцевими фрезами Виговський Г.М., Лоєв В.Ю., Мельничук П.П. B 23 C 3/00
19. 2003-05-26 2003054755 Деклараційний патент на винахід, Україна 64397 А 16.02.2004 бюл. 2 Імітатор зондуючих сигналів Коваленко І.О., Шостачук Д.М., Свістельник С.С. G 05 B 17/00
20. 2003-11-06 20031110018 Деклараційний патент на винахід, Україна 68181 А 15.07.2004 бюл. 7 Торцева ступінчаста фреза Глембоцька Л.Є., Мельничук П.П. B 23 C 5/06
21. 2003-11-28 20031110780 Деклараційний патент на винахід, Україна 68247 А 15.07.2004 бюл. 7 Кульковий підшипник кочення Скочко Є.В. F 16 C 19/00
22. 2003-12-08 20031211114 Деклараційний патент на винахід, Україна 68309 А 15.07.2004 бюл. 7 Спосіб визначення глибини попередньої механічної обробки зі зняттям стружки для підготовки поверхні спрацьованої деталі під відновлення за допомогою техніки напилення газотермічних покриттів Полонський Л.Г. B 24 B 39/00
23. 2003-09-25 2003098714 Деклараційний патент на винахід, Україна 68671 А 16.08.2004 бюл. 8 Мітчик Скочко Є.В. B 23 G 5/06
24. 2003-12-08 20031211142 Деклараційний патент на винахід, Україна 69800 А 15.09.2004 бюл. 9 Збірний різальний інструмент Головня В.Д., Клименко С.А., Лошенков О.Г., Муковоз Ю.О., Полонський Л.Г. B 23 B 27/16
25. 2003-12-29 20031212880 Деклараційний патент на винахід, Україна 70195 А 15.09.2004 бюл. 9 Аплікаторна антена Манойлов В.П., Чухов В.В. H 01 Q 13/02
26. 1986-12-08 4157070 Патент на винахід, Україна 70424 15.10.2004 бюл. 10 Відрізний різець Скочко Є.В. B 23 B 27/04
27. 2003-12-29 20031212764 Деклараційний патент на винахід, Україна 71409 А 15.11.2004 бюл. 11 Дискова щітка Ковальов В.В., Полонський Л.Г. B 24 D 13/04
28. 2003-12-29 20031212802 Деклараційний патент на винахід, Україна 71412 А 15.11.2004 бюл. 11 Спосіб контролю зовнішнього вигляду поверхні виробів з лицювального каменю Купкін Є.С., Подчашинський Ю.О. G 01 B 7/00
29. 2003-12-29 20031212835 Деклараційний патент на винахід, Україна 71415 А 15.11.2004 бюл. 11 Доріжка кочення кільця упорного кулькового підшипника Скочко Є.В. F 16 C 19/00
30. 2001-04-05 2001042280 Патент на винахід, Україна 43608 16.05.2005 бюл. 5 Камера карбюратора Грабар І.Г., Ільченко А.В. F 02 M 17/02
31. 2002-10-08 2002108001 Патент на винахід, Україна 57581 15.11.2005 бюл. 11 Спосіб контролю рівня палива в поплавковій камері карбюратора Грабар І.Г., Ільченко А.В. F 02 M 5/06
32. 2003-12-29 20031212860 Патент на винахід, Україна 71427 15.12.2005 бюл. 12 Головна дозувальна система карбюратора Грабар І.Г., Ільченко А.В. F 02 M 5/06
33. 2002-04-15 2002043034 Патент на винахід, Україна 54793 15.05.2006 бюл. 5 Спосіб контролю однорідності бензинів з високооктановими кисневмісними домішками Грабар І.Г., Ільченко А.В. C 10 L 1/04, G
34. 2004-05-18 20040503679 Патент на винахід, Україна 75223 15.03.2006 бюл. 3 Пружно-демпферний модуль підвіски Мельничук С.В., Рибалкін Є.М. B 60 G 25/00
35. 2004-11-01 20041108891 Патент на винахід, Україна 75542 17.04.2006 бюл. 4 Спосіб визначення оптимальної дистанції напилювання покриттів Ночвай В.М., Сєров В.В. G 01 F 3/00
36. 2004-12-24 20041210659 Патент на винахід, Україна 75841 15.05.2006 бюл. 5 Швидкорознімне з'єднання деталей Мельничук П.П., Скочко Є.В. F 16 B 21/00
37. 2004-01-08 2004010039 Патент на винахід, Україна 75929 15.06.2006 бюл. 6 Цифровий вимірювач коефіцієнтів несиметрії напруги в промисловій мережі Петросян Р.В. G 01 R 29/00
38. 2004-05-18 20040503716 Патент на винахід, Україна 75982 15.06.2006 бюл. 6 Конічна зенківка Скочко Є.В. B 23 B 51/10
39. 2004-10-04 20041008025 Патент на винахід, Україна 76332 17.07.2006 бюл. 7 Спосіб контролю та регулювання полум'я газових пальників Ночвай В.М., Сєров В.В. F 23 N 1/02
40. 2004-06-17 20040604761 Патент на винахід, Україна 76541 15.08.2006 бюл. 8 Складена черв'ячна фреза Скочко Є.В. B 23 F 21/00
41. 2004-07-01 20040705233 Патент на винахід, Україна 77232 15.11.2006 бюл. 11 Торцева ступінчаста фреза Глембоцька Л.Є. B 23 C 5/00
42. 2004-03-30 2004032319 Патент на винахід, Україна 77438 15.12.2006 бюл. 12 Комбіноване центрувальне свердло Скочко Є.В. B 23 B 51/00
43. 2004-04-26 20040403080 Патент на винахід, Україна 77444 15.12.2006 бюл. 12 Збірна кінцева фреза Скочко Є.В. B 23 C 5/10
44. 2004-05-25 20040503976 Патент на винахід, Україна 77455 15.12.2006 бюл. 12 Свердлильна головка Скочко Є.В. B 23 B 51/04
45. 2004-10-28 20041008814 Патент на винахід, Україна 77514 15.12.2006 бюл. 12 Пристрій для вимірювання кутової швидкості Подчашинський ЮО G 01 P 3/36
46. 2004-11-08 20041109124 Патент на винахід, Україна 77518 15.12.2006 бюл. 12 Спосіб вимірювання витрат твердих часток у високо-температурному газовому потоці Ночвай В.М., Сєров В.В. G 01 F 1/76,
47. 2004-12-09 20041210134 Патент на винахід, Україна 77530 15.12.2006 бюл. 12 Пружно-демпферний модуль підвіски Мельничук С.В. B 60 G 25/00
48. 2005-04-29 а 2005 04170 Патент на винахід, Україна 78120 15.02.2007 бюл. 2 Різальний інструмент Глембоцька Л.Є. B 23 C 5/02, B
49. 2004-10-25 20041008719 Патент на винахід, Україна 78301 15.03.2007 бюл. 3 Спосіб гранулометричного аналізу осадочних гірських порід Купкін Є.С., Подчашинський Ю.О. G 01 N 15/08, G
50. 2005-03-21 а 2005 02514 Патент на винахід, Україна 78364 15.03.2007 бюл. 3 Спосіб обробки циліндричних дискових та вінцевих зубчастих коліс Мельничук П.П., Скочко Є.В. B 23 F 5/00, B
51. 2005-05-16 а 2005 04532 Патент на винахід, Україна 78392 15.03.2007 бюл. 3 Спосіб вимірювання температури металу в зоні його різання Кур'ята П.В. G 01 K 7/00, B
52. 2005-07-11 а 2005 06848 Патент на винахід, Україна 78419 15.03.2007 бюл. 3 Спосіб оцінки викривлень вимірювальної інформації на відеозображеннях, відновлених після стиснення Подчашинський Ю.О. G 01 B 7/00
53. 2005-06-07 а 2005 05440 Патент на винахід, Україна 78620 10.04.2007 бюл. 4 Гравіметр Безвесільна О.М., Коробійчук І.В., Нечай С.О., Подчашинський Ю.О. G 01 V 7/00
54. 2004-11-22 20041109558 Патент на винахід, Україна 78783 25.04.2007 бюл. 5 Конічна розвертка Мельничук П.П., Скочко Є.В. B 23 D 77/00
55. 2004-04-21 20040402956 Патент на винахід, Україна 79096 25.05.2007 бюл. 7 Різальна багатогранна пластина Скочко Є.В. B 23 B 27/00
56. 2005-10-14 а 2005 09695 Патент на винахід, Україна 79874 25.07.2007 бюл. 11 Авіаційна гравіметрична система для вимірювання аномалій прискорення сили тяжіння Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О. G 01 V 7/00
57. 2004-05-25 20040503991 Патент на винахід, Україна 79941 10.08.2007 бюл. 12 Дискова пила Скочко Є.В. B 23 D 61/00
58. 2005-10-10 а 2005 09502 Патент на винахід, Україна 81022 26.11.2007 бюл. 19 Застосування механізму хвильової зубчастої передачі як роторно-поршневого механізму ДВЗ Мельничук П.П., Скочко Я.Є., Скочко Є.В. F 02 B 55/00
59. 2005-11-04 а 2005 10413 Патент на винахід, Україна 81029 26.11.2007 бюл. 19 Спосіб сегментації цифрових кольорових відеозображень Подчашинський Ю.О. G 01 B 11/24
60. 2005-07-08 а 2005 06706 Патент на винахід, Україна 81789 11.02.2008 бюл. 3 Спосіб стиснення цифрових кольорових відеозображень, що містять вимірювальну інформацію Келембет О.Ю., Подчашинський Ю.О. G 06 T 9/00
61. 2005-09-19 а 2005 08883 Патент на винахід, Україна 82869 26.05.2008 бюл. 10 Пристрій для вимірювання і реєстрації параметрів поступального і обертального руху об'єктів досліджень Грабар І.Г., Гніліцький В.В., Подчашинський Ю.О. G 01 B 7/00
62. 2006-04-25 а 2006 04569 Патент на винахід, Україна 83071 10.06.2008 бюл. 11 Торцева фреза Головатенко О.В., Лоєв В.Ю., Мельничук П.П. B 23 C 5/00
63. 2006-04-25 а 2006 04630 Патент на винахід, Україна 83072 10.06.2008 бюл. 11 Торцева фреза Головатенко О.В., Лоєв В.Ю., Мельничук П.П. B 23 C 5/00
64. 2005-10-03 а 2005 09313 Патент на винахід, Україна 83823 26.08.2008 бюл. 16 Застосування черв'ячного абразивного круга як круга для шліфування циліндричних та конічних отворів деталей Скочко Є.В. B 24 D 5/00, B
65. 2005-10-10 а 2005 09498 Патент на винахід, Україна 83824 26.08.2008 бюл. 16 Спосіб контролю якості магнітів автотракторного покажчика напруги з поворотним магнитом Куницький А.В. G 01 R 33/02, G
66. 2007-01-02 а 2007 00041 Патент на винахід, Україна 84478 27.10.2008 бюл. 20 Спосіб плоского фрезерування торцевими фрезами Мельничук П.П., Лоєв В.Ю., Салогуб Є.В. B 23 C 3/00
67. 2007-03-12 а 2007 02605 Патент на винахід, Україна 84964 10.12.2008 бюл. 23 Спосіб цифрового кореляційного радіо-пеленгування та пристрій для його здійснення Ципоренко В.Г., Ципоренко В.В. G 01 S 3/02
68. 2007-01-24 а 2007 00748 Патент на винахід, Україна 85252 12.01.2009 бюл. 1 Спосіб визначення крутного моменту двигуна внутрішнього згоряння Грабар І.Г., Ільченко А.В., Ломакін В.О. G 01 L 3/00
69. 2005-05-20 а 2005 04762 Патент на винахід, Україна 86005 25.03.2009 бюл. 6 Гравіметр Безвесільна О.М., Коробійчук І.В., Подчашинський Ю.О. G 01 V 7/00, G
70. 2005-08-12 а 2005 07984 Патент на винахід, Україна 86012 25.03.2009 бюл. 6 Застосування різця для обробки гвинтових поверхонь як упорного різця для торцювання деталей Скочко Є.В. B 23 B 27/00
71. 2005-09-28 а 2005 09157 Патент на винахід, Україна 86017 25.03.2009 бюл. 6 Застосування храпового механізму як запобіжника натяжіння клинових пасів багаторівчакової передачі, протилежного робочому Скочко Є.В. F 16 H 7/02
72. 2007-12-10 а 2007 13793 Патент на винахід, Україна 86320 10.04.2009 бюл. 7 Тренажер для фізичної реабілітації хворих з наслідками порушень вільної частини нижніх кінцівок опорно-рухового апарату Желєзний О.Д. A 61 H 23/00, A
73. 2007-07-06 а 2007 07633 Патент на винахід, Україна 86486 27.04.2009 бюл. 8 Спосіб фасонного слюсарного безроликового гнуття труб по радіусу понад 1 м Зорін О.П., Чемоданов П.А. B 21 D 7/00, B
74. 2007-09-10 а 2007 10049 Патент на винахід, Україна 86515 27.04.2009 бюл. 8 Спосіб визначення тріщинуватості блоків та виробів з природного каменю Коробійчук В.В., Ремезова О.О., Подчашинський Ю.О., Соболевський Р.В. G 01 B 7/00, G
75. 2007-09-24 а 2007 10531 Патент на винахід, Україна 87360 10.07.2009 бюл. 13 Спосіб плоского фрезерування деталей з незагартованих сталей торцевими фрезами, оснащеними елементами з надтвердих матеріалів Виговський Г.М., Громовий О.А., Білявський М.Л. B 23 C 3/00
76. 2006-01-30 а 2006 00783 Патент на винахід, Україна 88269 12.10.2009 бюл. 19 Спосіб кріплення біфілярних розтяжок рухомої частини вимірювального приладу Куницький А.В. G 01 R 1/02
77. 2007-01-24 а 2007 00745 Патент на винахід, Україна 88473 26.10.2009 бюл. 20 Двороторний інтегруючий гіроскопічний гравіметр з контрольованими параметрами Безвесільна О.М., Добржанський О.О. G 01 V 7/00, G
78. 2006-08-14 а 2006 09040 Патент на винахід, Україна 88630 10.11.2009 бюл. 21 Обертовий різець Мельничук П.П., Скочко Є.В., Головня В.Д. B 23 B 27/00
79. 2007-08-14 а 2007 09275 Патент на винахід, Україна 88673 10.11.2009 бюл. 21 Спосіб ідентифікації фітопланктонних водоростей у пробах води з водних об'єктів Аристархова Е.О., Єльнікова Т.О., Подчашинський Ю.О. C 02 F 3/00, C
80. 2008-04-23 а 2008 05286 Патент на винахід, Україна 89277 11.01.2010 бюл. 1 Каменеобробний портальний фрезерно-окантувальний верстат Мельничук П.П., Чемоданов П.А., Сідорко В.І. B 28 D 1/00, B
81. 2008-05-20 а 2008 06962 Патент на винахід, Україна 89297 11.01.2010 бюл. 1 Каменеобробний портальний фрезерно-окантовувальний верстат Мельничук П.П., Чемоданов П.А., Сідорко В.І. B 28 D 1/18
82. 2006-03-16 а 2006 02822 Патент на винахід, Україна 89478 10.02.2010 бюл. 3 Застосування різця для обробки гвинтових поверхонь як прохідного різця для обробки опуклих поверхонь деталей Скочко Є.В. B 23 B 27/00
83. 2007-10-01 а 2007 10806 Патент на винахід, Україна 89816 10.03.2010 бюл. 5 Спосіб фільтрації гравіметричної вимірювальної інформації про аномалії прискорення сили тяжіння Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О., G 01 V 7/00
84. 2009-05-05 а 2009 04409 Патент на винахід, Україна 90068 25.03.2010 бюл. 6 Спосіб цифрового комплексного радіопеленгування Ципоренко В.Г., Ципоренко В.В. G 01 S 3/00
85. 2006-01-27 а 2006 00756 Патент на винахід, Україна 90086 12.04.2010 бюл. 7 Цифровий вимірювач миттєвої частоти в електромережі Іщенко В.А., Колядюк І.В. G 01 R 23/00, G
86. 2009-03-30 а 2009 02978 Патент на винахід, Україна 90621 11.05.2010 бюл. 9 Пристрій для виставлення осі чутливості гравіметричної системи Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О., Киричук Ю.В., Гнатейко Н.В. G 01 V 7/00
87. 2009-04-21 а 2009 03869 Патент на винахід, Україна 90627 11.05.2010 бюл. 9 Гравіметрична система з високоточним виставленням осі чутливості гравіметра Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О., Остапчук А.А., Киричук Ю.В., Ткаченко С.С. G 01 V 7/00
88. 2009-10-19 а 2009 10565 Патент на винахід, Україна 90985 10.06.2010 бюл. 11 Калориметричний витратомір моторного палива з цифровою обробкою вимірювальної інформації Безвесільна О.М., Ільченко А.В., Подчашинський Ю.О., Шавурський Ю.О. F 02 M 5/00
89. 2009-06-22 а 2009 06515 Патент на винахід, Україна 91160 25.06.2010 бюл. 12 Високоточний витратомір моторного палива з цифровою обробкою вимірювальної інформації Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О., Ільченко А.В., Шавурський Ю.О. G 01 F 1/68, G
90. 2006-09-18 а 2006 09944 Патент на винахід, Україна 91188 12.07.2010 бюл. 13 Збірна черв'ячна фреза Скочко Є.В. B 23 F 21/00
91. 2006-11-09 а 2009 11277 Патент на винахід, Україна 91315 12.07.2010 бюл. 13 Спосіб виставлення осей чутливості акселерометрів Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О., Остапчук А.А., Киричук Ю.В., Ткаченко С.С., Кондратюк Ж.М. G 01 B 11/26, G
92. 2009-06-09 а 2009 05891 Патент на винахід, Україна 91651 10.08.2010 бюл. 15 Підіймально-транспортуючий пристрій колійної рейкозварювальної машини Мельничук П.П., Лоєв В.Ю., Чайковський С.С., Головатенко О.В., Повшедний Ю.М., Римарчук О.В., Сарнавський О.О. E 01 B 31/00
93. 2010-05-21 а 2010 06195 Патент на винахід, Україна 93641 25.02.2011 бюл. 4 Спосіб обробки різанням нежорстких деталей Мельничук П.П., Лоєв В.Ю., Кравчук О.М. B 23 P 13/00
94. 2009-10-12 а 2009 10332 Патент на винахід, Україна 94158 11.04.2011 бюл. 7 Пристрій для регулювання вильоту формоутворюючого елемента Мельничук П.П., Лоєв В.Ю., Кравчук О.М. B 23 C 9/00, B
95. 2009-12-11 а 2009 12870 Патент на винахід, Україна 94169 11.04.2011 бюл. 7 Аероіонний мікрокулонометр Манойлов В.П., Мартинчук П.П., Коренівська О.Л. G 01 R 29/24
96. 2010-03-26 а 2010 03512 Патент на винахід, Україна 94184 11.04.2011 бюл. 7 Спосіб обробки плоских поверхонь деталей торцевим лезовим інструментом Мельничук П.П., Лоєв В.Ю., B 23 C 5/06, B
97. 2009-10-01 а 2009 10011 Патент на винахід, Україна 94321 26.04.2011 бюл. 8 Маховик змінного моменту інерції Ільченко А.В., Ломакін В.О. F 16 F 15/30
98. 2010-07-16 а 2010 08877 Патент на винахід, Україна 95042 25.06.2011 бюл. 12 Авіаційна гравіметрична система для вимірювань аномалій прискорення сили тяжіння Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О., Ткаченко С.С., Коваль А.В., Гура Є.В. G 01 V 7/06
99. 2010-11-22 а 2010 13814 Патент на винахід, Україна 95053 25.06.2011 бюл. 12 Спосіб цифрового кореляційного радіопеленгування Ципоренко В.Г., Ципоренко В.В. G 01 S 5/02
100. 2010-01-11 а 2010 00059 Патент на винахід, Україна 95367 25.07.2011 бюл. 14 Спосіб точіння деталей з незагартованих сталей різцями, оснащеними елементами з надтвердих матеріалів Виговський Г.М., Громовий О.А. B 23 B 1/00
101. 2010-05-21 а 2010 06199 Патент на винахід, Україна 95566 10.08.2011 бюл. 15 Спосіб визначення оптимального припуску на механічну обробку виробів з газотермічними покриттями Полонський Л.Г., Кравченко М.П., Лошенков О.Г., Машовець Н.С. B 23 B 1/00
102. 2010-05-11 а 2010 05691 Патент на винахід, Україна 96218 10.10.2011 бюл. 19 Широкосмуговий хвилевідно-рупорний випромінювач Манойлов В.П., Павлюк В.В. H 01 Q 13/22
103. 2010-04-06 а 2010 03902 Патент на винахід, Україна 96661 25.11.2011 бюл. 22 Рупорна антена колової поляризації Манойлов В.П., Сидорчук О.Л. H 01 Q 13/10
104. 2010-07-16 а 2010 08878 Патент на винахід, Україна 97037 26.12.2011 бюл. 24 Рупорна антена Манойлов В.П., Сидорчук О.Л. H 01 Q 13/02
105. 2011-06-14 а 2011 07517 Патент на винахід, Україна 97225 10.01.2012 бюл. 1 Спосіб цифрового комплексного радіопеленгування Ципоренко В.В., Ципоренко В.Г. G 01 S 3/00
106. 2010-05-11 а 2010 05695 Патент на винахід, Україна 97554 27.02.2012 бюл. 4 Спосіб кріплення паралельних розтяжок рухомої частини вимірювального приладу Котенко В.В., Куницький А.В. G 01 R 1/00
107. 2011-05-30 а 2011 06793 Патент на винахід, Україна 97611 27.02.2012 бюл. 4 Спосіб очищення відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згоряння від частинок сажі Ільченко А.В., Балюк В.Ю. F 01 N 3/027, F
108. 2011-08-17 а 2011 10142 Патент на винахід, Україна 97781 12.03.2012 бюл. 5 Спосіб цифрового кореляційного радіопеленгування Ципоренко В.В., Ципоренко В.Г. G 01 S 5/02
109. 2010-08-05 а 2010 09758 Патент на винахід, Україна 98035 10.04.2012 бюл. 7 Спосіб відновлення зображень, що містять вимірювальну інформацію про геометричні параметри об'єктів вимірювань Подчашинський Ю.О. G 06 F 7/00, G
110. 2010-12-31 а 2010 16009 Патент на винахід, Україна 98058 10.04.2012 бюл. 7 Балістичний гравіметр Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О., Остапчук А.А. G 01 V 7/14, G
111. 2011-11-25 а 2011 13893 Патент на винахід, Україна 99083 10.07.2012 бюл. 13 Спосіб цифрового комплексного радіопеленгування Ципоренко В.В., Ципоренко В.Г. G 01 S 3/00
112. 2011-11-25 а 2011 13894 Патент на винахід, Україна 99084 10.07.2012 бюл. 13 П'єзогравіметр Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О., Ткачук А.Г. G 01 V 7/02
113. 2011-07-11 а 2011 08706 Патент на винахід, Україна 100323 10.12.2012 бюл. 23 Резонатор для НВЧ діелектрометрії Морозов Д.С. H 01 P 7/00
114. 2011-10-11 а 2011 11957 Патент на винахід, Україна 100332 10.12.2012 бюл. 23 Спосіб визначення припуску на механічну обробку виробів з газотермічними покриттями Кравченко М.П., Полонський Л.Г., Ночвай В.М., Лошенков В.О., Степчин О.А. B 23 B 1/00
115. 2012-09-04 а2012 04471 Патент на винахід, Україна 101774 25.04.2013 бюл. 8 Пристрій для регулювання вильотів формоутворюючих елементів багатолезового торцевого інструмента Мельничук П.П., Лоєв В.Ю., Богайчук О.М. B 23 С 9/00, В 23 Q 17/22
116. 2012-07-30 а 2012 09282 Патент на винахід, Україна 102351 25.06.2013 бюл. 12 Спосіб цифрового кореляційного радіопеленгування Ципоренко В.В., Ципоренко В.Г. G 01 S 5/02
117. 2012-07-30 а 2012 09284 Патент на винахід, Україна 102352 25.06.2013 бюл. 12 Бездротова система моніторингу сейсмічної активності Безвесільна О.М., Козько К.С. G 01 V 1/22
118. 2012-09-10 а 2012 10631 Патент на винахід, Україна 102965 27.08.2013 бюл. 16 Спосіб цифрового кореляційного радіопеленгування Ципоренко В.В., Ципоренко В.Г. G 01 S 5/02
119. 2012-07-07 а 2012 08343 Патент на винахід, Україна 103422 10.10.2013 бюл. 19 Пристрій для вимірювання параметрів руху об'єктів Подчашинський Ю.О., Шаповалова О.О. G 01 B 7/00, G 01 P 3/36
120. 2012-11-08 а 2012 12725 Патент на винахід, Україна 103438 10.10.2013 бюл. 19 Підвіска автомобіля Мельничук С.В., Бовсунівський І.А. B 60 G 3/00, B 60 G 11/00
121. 2012-11-09 а 2012 12772 Патент на винахід, Україна 103439 10.10.2013 бюл. 19 Спосіб підвищення ефективності роботи двигуна внутрішнього згоряння Бегерський Д.Б., Опанасюк Є.Г., Опанасюк О.Є. B 60 K 13/00, F 24 F 7/007, F 02 M 27/00, F 02 M 1/00
122. 2012-03-19 а 2012 03208 Патент на винахід, Україна 104208 10.01.2014 бюл. 1 Спосіб цифрового кореляційного радіопеленгування Ципоренко В.В., Ципоренко В.Г. G 01 S 5/04
123. 2014-04-01 а 2013 04061 Патент на винахід, Україна 105122 10.04.2014 бюл. 7 Авіаційна гравіметрична система для вимірювань аномалій прискорення сили тяжіння Безвесільна О.М., Ткачук А.Г., Козько К.С. G 01 V 7/16
124. 2012-09-26 а 2012 11163 Патент на винахід, Україна 105949 10.07.2014 бюл. 13 Авіаційна гравіметрична система для вимірювань аномалій прискорення сили тяжіння Безвесільна О.М., Ткачук А.Г. G 01 V 7/00
125. 2012-12-24 а 2012 14838 Патент на винахід, Україна 106296 11.08.2014 бюл. 15 Хвилевідно-щілинна антена Манойлов В.П., Каращук Н.М. H 01 Q 13/02
126. 2013-05-31 а 2013 06823 Патент на винахід, Україна 106557 10.09.2014 бюл. 17 Система для непрямого визначення антенної складової ефективної поверхні розсіювання апертурних антен Манойлов В.П., Сидорчук О.Л. H 01 Q 13/02, G 01 R 27/06
127. 2013-12-12 а 2013 14550 Патент на винахід, Україна 106858 10.10.2014 бюл. 19 Калориметричний витратомір моторного палива з підвищеною точністю вимірів Безвесільна О.М., Ільченко А.В. F02M 5/00, G01F 1/68, G01F 1/696, G01F 15/00
128. 2013-05-08 а 2013 09696 Патент на винахід, Україна 106942 27.10.2014 бюл. 20 Широкосмугова рупорна антена Манойлов В.П., Ставісюк Р.Л. H01Q 13/02
129. 2013-11-18 а 2013 13387 Патент на винахід, Україна 106950 27.10.2014 бюл. 20 Калориметричний витратомір моторного палива з підвищеною точністю вимірів Безвесільна О.М., Ільченко А. В., Тростенюк Ю. В. F02M5/00, G01F 1/68
130. 2014-08-04 а2015 08774 Патент на винахід, Україна 109855 12.10.2015 бюл. 19 Дієлектрична антена Морозов Д.С., Іщенко М.Л., Коренівська О.Л., Л.Коломієць Р.О. H 01 Q 13/24
131. 2015-04-14 а2015 03431 Патент на винахід, Україна 111915 24.06.2016 бюл. 12 Ємнісний гравіметр Безвесільна О.М., Козько К.С. G01V 7/00, G01V 7/02, G01Р 15/125, G01V 7/04
132. 2014-07-28 а2014 08598 Патент на винахід, Україна 111875 24.06.2016 бюл. 12 Авіаційна гравіметрична система для вимірювань аномалій прискорення сили тяжіння Безвесільна О.М., Ткачук А.Г., Чепюк Л.О. G01V 7/00
133. 2013-12-26 а 2013 15251 Патент на винахід, Україна 107637 26.01.2015, бюл.№ 2 Авіаційна гравіметрична система для вимірювань аномалій прискорення сили тяжіння Безвесільна О.М., Ткачук А.Г. G01V 7/16, H01L 41/083
134. 2013-10-24 а 2013 12503 Патент на винахід, Україна 107532 12.01.2015, бюл.№1 Торцева ступінчаста фреза Мельничук П.П., Степчин Я.А. B23C 5/06
135. 2013-12-26 а 2013 15250 Патент на винахід, Україна 107538 12.01.2015, бюл.№1 Спосіб цифрового радіопеленгування Ципоренко В.В., Ципоренко В.Г. G01S 3/00
136. 2013-05-31 а 2013 06826 Патент на винахід, Україна 107738 10.02.15, бюл.№ 3 Верстатний шпиндель з гасінням віброколивань Мельничук П.П., Чемоданов П.А. B23Q 1/00
137. 2015-04-27 а2013 09694 Патент на винахід, Україна 108418 27.04.2015 бюл. №8 Спосіб отримання заданої шорсткості оброблених рзанням поверхонь виробів із газотермічними напиленими покриттями Кравченко М.П., Полонський Л.Г., Ночвай В.М., Щехорський А.Й., Дажук О.С., Радчук Ю.Л. В23В 1/00
138. 2014-05-08 а2014 04921 Патент на винахід, Україна 108956 25.06.2015 бюл.№12 Верстатний шпиндель з гасінням віброколивань Мельничук П.П., Чемоданов П.А. B23Q 1/70, В23В 19/02
139. 2014-06-05 а2014 06204 Патент на винахід, Україна 108963 25.06.2015 бюл.№12 П'єзогравіметр Безвесільна О.М., Ткачук А.Г. G01V 7/02, G01Р 15/09
140. 2014-11-10 а2014 12151 Патент на винахід, Україна 108976 25.06.2015 бюл.№12 Цифровий вимірювач квадратурних складових та коефіцієнтів несиметрії напруги Петросян Р.В. Гніліцький В. В. G01R 29/16
141. 2014-07-18 а2014 08137 Патент на винахід, Україна 109746 25.09.2015, Бюл. № 18 Авіаційна гравіметрична система для вимірювань аномалій прискорення сили тяжіння Безвесільна О.М., Ткачук А.Г., Чепюк Л.О. G01V 7/16
142. 2014-08-04 а2015 08774 Патент на винахід, Україна 109855 12.10.2015, Бюл. № 19 Дієлектрична антена Морозов Д.С., Іщенко М.Л., Коренівська О.Л. Л.Коломієць Р.О. H 01 Q 13/24
143. 2015-04-14 а2015 03431 Патент на винахід, Україна 111915 24.06.2016, Бюл. № 12 Ємнісний гравіметр Безвесільна О.М., Козько К.С. G01V 7/00 G01V 7/02 G01Р 15/125 G01V 7/04
144. 2014-07-28 а2014 08598 Патент на винахід, Україна 111875 24.06.2016, Бюл. № 12 Авіаційна гравіметрична система для вимірювань аномалій прискорення сили тяжіння Безвесільна О.М., Ткачук А.Г.,Чепюк Л. О. G01V 7/00
145. 2015-10-12 a2015 09858 Патент на винахід, Україна 113033 25.11.2016 бюл.№22 Трикоординатний п'єзоелектричний гравіметр авіаційної гравіметричної системи Безвесільна О.М., Ткачук А.,Хильченко Т.В., Бичук Р.В. G01V 7/02 G01V 7/16 G01Р 15/09
146. 2015-07-14 а2015 07024 Патент на винахід, Україна 113026 25.11.2016 бюл.№22 Авіаційна гравіметрична система для вимірювань аномалій прискорення сили тяжіння Безвесільна О.М., Ткачук А.Г.,Войцицький М.А., Бичук Р.В. G01V 7/02 G01V 7/16 G01Р 15/09
147. 2015-12-09 а2015 12205 Патент на винахід, Україна 113038 25.11.2016 бюл.№22 Авіаційна гравіметрична система для вимірювань аномалій прискорення сили тяжіння Безвесільна О.М., Ткачук А.,Хильченко Т.В. G01V 7/02 G01V 7/16 G01Р 15/09
148. 2015-10-12 а2015 09867 Патент на винахід, Україна 115263 10.10.2017 бюл.№ 19 Підвіска автомобіля Мельничук С.В., Бовсунівський І. А., Вітюк І. В., Рафальський О. І. B 60 G 3/18, B60 G 3/20
149. 2016-06-29 а2016 07072 Патент на винахід, Україна 117152 25.06.2018 бюл.№ 12 Рупорна антена кругової поляризації Манойлов В.П., Морозов Д. С., Каращук Н.М. H01Q13/02,H01Q 13/10
150. 2017-07-03 а2017 06970 Патент на винахід, Україна 117320 10.07.2018 бюл.№ 13 Спосіб плоского фрезерування Виговський Г.М., Громовий О. А. B23С 3/13
151. 2017-07-03 а2017 06978 Патент на винахід, Україна 117321 10.07.2018 бюл.№ 13 Торцева фреза Виговський Г.М., Громовий О. А. B23С 5/06
152. 2017-08-10 а2017 08297 Патент на винахід, Україна 117325 26.02.2018 бюл.№ 4 Пристрій для заведення каната в зустрічні свердловини Кальчук С. В., Жуков С.О. Е21С 47/10, B23D61/18, B28D1/02, B28D1/08, B28D1/12, Е21С 41/26
153. 2016-12-16 а2016 12840 Патент на винахід, Україна 117708 10.09.2018 бюл.№17 Аероіонний праграмний мікрокулонометр Бенедицький В.Б., Мартинчук П.П., Коренівська О.Л., Нікітчук Т.М. G01R 29/24, G01N 27/62
154. 2016-11-14 а2016 11538 Патент на винахід, Україна 118047 12.11.2018 бюл.№21 Вимірювач електричного заряду Бенедицький В.Б., Мартинчук П.П., Митрофанова Т.В., Нікітчук Т.М. G01R 29/24
155. 2017-12-15 а2017 12454 Патент на винахід, Україна 118160 26.11.2018 бюл.№22 Спосіб обробки деталей Виговський Г.М., Громовий О.А. В23В 1/00, В23В 27/00
156. 2017-07-14 а2017 07459 Патент на винахід, Україна 118728 25.02.2019 бюл.№4 Пристрій приймання широкосмугових сигналів з лінійною частотною модуляцією Андреєв О.В., Мартинчук П.П., Полещук І.І., Хоменко М.Ф. H04L 27/14, H04L 27/32, H04L 27/38
157. 2017-05-29 a201705212 Патент на винахід, Україна 121486 10.06.2020 бюл.№11 Спосіб визначення місця пошкодження розгалуженої лінії електропередачі з декількома джерелами живлення Андреєв О.В., Мартинчук П.П., Полещук І.І., Хоменко М.Ф. G01R 31/08, G01R 31/11

Корисні моделі
№ з/п Дата подання заявки Номер заявки Тип документа Номер документа Дата чинності, № бюл. Назва Автори МПК
1. 2006-07-17 u 2006 08058 Патент на корисну модель, Україна 41959 25.06.2009 бюл. 12 Муфта канатна Чемоданов П.А. F 16 D 3/00
2. 2010-11-23 u 2010 13982 Патент на корисну модель, Україна 58988 26.04.2011 бюл. 8 Очутливлений кистьовий суглоб маніпулятора промислового робота Кирилович В.А., Сазонов А.Ю. B 25 J 15/00
3. 2012-07-07 a 2012 08341 Патент на корисну модель, Україна 82859 27.08.2013 бюл. 16 Приладова система для вимірювання геометричних параметрів виробів Подчашинський Ю.О. G 01 B 7/00
4. 2012-11-05 a 2012 12590 Патент на корисну модель, Україна 86177 25.12.2013 бюл. 24 Спосіб діагностики функціонального стану серцево-судинної системи людини Манойлов В.П., Нікітчук Т.М., Мартинчук П.П. A 61 B 6/02
5. 2015-12-21 u2015 12635 Патент на корисну модель, Україна 108204 11.07.2016 бюл. 13 Інструмент для обробки плоских поверхонь Мельничук П.П., Лоєв В.Ю., Богайчук О.М. B23C 5/06
6. 2015-04-21 u2015 02072 Патент на корисну модель 100846 10.08.2015 Спосіб вибору оптимальної робочої товщини зносостійкого покриття Клименко С.А.,Полонський Л.Г., Ночвай В.М., Бурикін В.В., Яновський В.А., Піскун Я.В. G01В 5/06
7. 2016-12-26 u2016 13316 Патент на корисну модель, Україна 116634 25.05.2017 бюл.№10 Спосіб визначення глибини різання, що забезпечує динамічну стійкість обробки просторово-складних поверхонь кінцевими сферичними фрезами Полонський Л.Г., Яновський В.А., Балицька Н.О., Клименко С.А.,Прилипко В.В., Хєйфець М.Л. G01В 5/06 В23С 3/00
8. 2017-10-09 u2017 09792 Патент на корисну модель, Україна 124155 26.03.2018 бюл.№6 Спосіб вимірювання кутів Черепанська І.Ю., Безвесільна О.М. G01В 21/22
9. 2018-03-12 u2018 02424 Патент на корисну модель, Україна 127373 25.07.2018 бюл.№14 Інтелектуальна система вимірювання кутів Черепанська І.Ю.,Безвесільна О.М., Сазонов А.Ю. G01В 21/22
10. 2018-03-14 u2018 02543 Патент на корисну модель, Україна 129073 25.10.2018 бюл. №20 Касета у складі роторної установки для навантаження зразків крихких гірських порід та інших крихких матеріалів при випробуванні на розтяг при згині Колодій М.А. Скиба Г.В. Толкач О.М. Башинський С.І. Остафійчук Н.М. G01N 3/08
11. 2018-12-10 u2018 05423 Патент на корисну модель, Україна 130396 10.12.2018 бюл. №23 Різець з механічним кріпленням різальної пластини Полонський Л.Г., Балицька Н.О., Головня В.Д., Махлайчук С.Г., Симон Р.А., Хоменко І.М., Лєбєдєв В.Я. В23В 27/16
12. 2019-02-11 u2018 09741 Патент на корисну модель, Україна 132179 11.02.2019 бюл. №3 Тензометричний гравіметр Безвесільна О.М., Ткачук А.Г., Чепюк Л.О. G01V 7/00
13. 2019-04-25 u2018 11637 Патент на корисну модель, Україна 133913 25.04.2019 бюл. №8 Різець з механічним кріпленням різальної пластини Полонський Л.Г., Середюк В.С., Тростенюк Ю.І., Кирилюк В.С., Краснюк І.І., Головня В.Д., Попок Н.Н., Яновський В.А. В23В 27/16
14. 2019-07-10 u2019 02207 Патент на корисну модель, Україна 135766 10.07.2019 бюл. №13 Фрактальна антена з підвищеним коефіцієнтом підсилення Манойлов В.П.,Мартинчук П.П., Нікітчук Т.М., Полещук І.І., Чухов В.В., Хоменко Ж.М. H01Q13/00, H01Q 21/00
15. 2019-04-25 u201904517 Патент на корисну модель, Україна 137601 25.10.2019 бюл. №20 Однороторний інтегруючий гіроскопічний гравіметр з контрольованими параметрами Добржанський О.О., Ткачук А.Г., Богдановський М.В. G01V 7/00
16. 2019-12-26 u201905326 Патент на корисну модель, Україна 139115 26.12.2019 бюл. №24 Спосіб механічної обробки пазів горлового кільця для його фіксації у кільцетримачі склоформувальної машини Бондарчук О.В., Глушкова Д.Б., Козяр Я.А., Кравченко С.І., Полонський Л.Г., Прилипко В.В., Харламов Ю.О., Яновський В.А. В23G 9/00, C03B 9/32
17. 2020-01-10 u201908159 Патент на корисну модель, Україна 139726 10.01.2020 бюл. №1 Спосіб визначення геометричних параметрів обєкта вимірювань, що рухається Подчашинський Ю.О, Лугових О.О., Шавурський Ю.О. G01B 7/00, G01B 7/04
18. 2018-05-17 а201805491 Патент на корисну модель, Україна 140530 26.11.2020 бюл. №22 Торцева ступінчаста фреза Виговський Г.М., Громовий О.А. В23С 5/06
19. 2019-07-12 u201908063 Патент на корисну модель, Україна 140678 10.03.2020 бюл. №5 Спосіб визначення поверхневого натягу рідини Подчашинський Ю.О., Колодницька Р.В. G01N 11/04
20. 2019-07-15 u201908229 Патент на корисну модель, Україна 140691 10.03.2020 бюл. №5 Пристрій для вимірювання парметрів руху об’єктів Подчашинський Ю.О., Лугових О.О. G01B 7/00, G01Р 3/36
21. 2019-09-27 u201910038 Патент на корисну модель, Україна 140956 10.03.2020 бюл. №5 Енергетичний батончик Тарасюк Г.М., Чагайда А.О. A23L 19/00, A23L 25/00, A23L 33/00, A23G 3/00
22. 2019-09-30 u201910077 Патент на корисну модель, Україна 140960 10.03.2020 бюл. №5 Спосіб виробництва енергетичних батончиків Тарасюк Г.М., Чагайда А.О. A23G 3/00, A23L 33/00
23. 2020-02-12 u202000884 Патент на корисну модель, Україна 142824 26.06.2020 бюл.№12 Трансформаторний гравіметр Ткачук А.Г., Безвесільна О.М. G01V 7/00


Промисловий зразок
№ з/п Дата подання заявки Номер заявки Тип документа Номер документа Дата чинності, № бюл. Назва Автори
1. 2017-12-11 s2017 02290 Патент на промисловий зразок, Україна 36995 11.06.2018 бюл.№11 Ударний молоток для досліджень динамічних властивостей механічних систем Штегін О.О.,Полонський Л.Г., Яновський В.А., Балицька Н.О., Клименко С.А.,Логомінов В.О., Танович Л., Козяр Я.А., Харламов Ю.О.

Знаки для товарів та послуг
№ п/п Дата подання заявки Номер заявки Тип документа Номер документа Дата очікуваного закінчення строку дії реєстрації Клас МКТП Перелік товарів та/або послуг Зображення знака для товарів і послуг
1. 2003-07-04 2003077443 Свідоцтво на знак для товарів і послуг 50645 2013-07-04 41 Влаштовування і проводіння конференцій, семінарів, симпозіумів
2. 2017-11-20 m201725871 Свідоцтво на знак для товарів і послуг 267590 2017-11-20 41 Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 211
Телефон: +38 (0412) 24-37-89
E-mail: gorkusha@ztu.edu.ua