Напрямки наукової діяльності, лабораторії

Технічні науки

Наукові напрямки
 • Комп’ютерне моделювання процесів у машинобудуванні
 • Розробка перспективних методів фінішної обробки деталей інструментами, оснащеними надтвердими матеріалами
 • Розробка технологій відновлення і зміцнення деталей машин газотермічними методами
 • Дослідження фізико-хімічних процесів, що відбуваються при отриманні надтонких (нано) плівок матеріалів електронної техніки.
 • Розробка технологічних процесів отримання надтонких (нано) шарів напівпровідникових матеріалів для їх подальшого запровадження у виробництві приладів сучасної електронної техніки.
 • Управління та автоматика промислових і побутових систем опалювання та водопостачання
 • Автоматизований синтез роботизованих механоскладальних технологій
 • Проєктування автоматизованих інформаційно-вимірювальних систем
 • Розробка локальних та розподілених АСУ на базі ПЛК та телемеханічних комплексів
 • Розробка автопілота безпілотного літального апарата
 • Мобільні роботизовані платформи
 • Розробка комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем з цифровою обробкою сигналів та відеозображень
 • Розробка метрологічного забезпечення випробувальних та калібрувальних лабораторій, валідації та кваліфікації сучасних високотехнологічних процесів та обладнання
 • Розумний транспорт та міська логістика. Інтелектуальні транспортні системи
 • Технології розроблення та використання нових видів палива, відновлюваних і альтернативних джерел енергії та видів палива.
 • Енергоефективні технології на транспорті
 • Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології
 • Інтегровані системи баз даних та знань. Ситуаційні центри
 • Інформаційно-аналітичні системи, системи підтримки прийняття рішень
 • Технології та засоби захисту інформації
 • Цифровізація вищої освіти
 • Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища.
 • Технології утилізації та видалення побутових і промислових відходів.
 • Технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об'єктів.
 • Технології виявлення і оцінки корисних копалин, їх раціонального екологічно безпечного видобування.
 • Комплексне використання відходів каменеобробних підприємств у будівельній галузі, розробка нових енергоефективних будівельних матеріалів та ресурсозбереження
 • Вивчення міграції радіонуклідів у лісових екосистемах Полісся України та розробка наукових основ використання продукції лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення
 • Цифрова фотограмметрія та дистанційне зондування Землі
Наукові лабораторії
 • Лабораторія машинобудівної інженерії факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки Державного університету «Житомирська політехніка»
 • Лабораторія мехатроніки Державного університету «Житомирська політехніка»
 • Науково-навчальна лабораторія автоматизації, робототехніки та мехатроніки кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ім. проф. Б.Б.Самотокіна
 • Науково-навчальна лабораторія вакуумно-плазмових нанотехнологій кафедри фізики та вищої математики
 • Науково-навчальна лабораторія газотермічних покриттів і зварювання кафедри механічної інженерії
 • Науково-навчальна лабораторія комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
 • Спільна науково-випробувальна лабораторія з проблем метрологічного забезпечення вимірювальних систем та промислової продукції кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки Державного університету «Житомирська політехніка» та ДП «Житомирстандартметрологія»
 • Науково-навчальна лабораторія розумного транспорту та міської логістики кафедри автомобілів і транспортних технологій
 • Науково-навчальна лабораторія приймально-передавальних пристроїв кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій
 • Науково-навчальна лабораторія Electronics Lab/IoT кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій
 • Науково-навчальна лабораторія інформаційних відеосистем та контролю доступу кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій
 • Науково-навчальна лабораторія комп’ютерних мереж та кібербезпеки кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки
 • Науково-навчальна лабораторія хмарних технологій та віртуальної реальності кафедри комп’ютерних наук
 • Спільна науково-дослідна лабораторія з проблем цифрової трансформації вищої освіти Державного університету "Житомирська політехніка" й Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України кафедри інженерії програмного забезпечення
 • Науково-навчальна лабораторія хімії та біогеохімії кафедри екології
 • Науково-навчальна лабораторія біології та гідробіології кафедри екології
 • Науково-навчальна лабораторія радіоекології та радіобіології кафедри екології
 • Науково-навчальна лабораторія охорони праці та безпеки життєдіяльності кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.
 • Науково-навчальна лабораторія механіки гірських порід кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.
 • Науково-навчальна лабораторія цифрової фотограмметрії та дистанційного зондування Землі кафедри маркшейдерії

Суспільні науки

Наукові напрямки
 • Моделювання економічних явищ та процесів, що відбуваються на підприємствах.
 • Удосконалення інформаційного забезпечення управління підприємствами на основі використання сучасних інформаційних систем.
 • Аналітична обробка даних та розробка проєктів прийняття управлінських рішень.
 • Прогнозування бізнес-процесів компанії, зокрема ЗЕД.
 • Прогнозування параметрів соціально-економічного розвитку національної економіки.
 • Дослідження ефективності інтермодальних та мультимодальних перевезень.
 • Моделювання ціноутворення за ЗЕД-контрактом з урахуванням його істотних умов.
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення управління розвитком підприємства.
 • Фундаментальні та прикладні дослідження в сфері системного управління та економіки готелів, закладів ресторанного господарства.
 • Формування організаційно-економічних механізмів та відповідних інструментів підвищення ефективності функціонування й розвитку готельних підприємств та закладів ресторанного господарства.
 • Розробка інноваційних технологій та організаційних процесів обслуговування, в т.ч. спеціальних, на підприємствах готельного та ресторанного бізнесу.
 • Формування іміджевих брендів закладів готельного та ресторанного бізнесу.
 • Виконання дослідних та виробничих програм, науково-дослідних проєктів в галузі готельно-ресторанного бізнесу.
 • Урбанізаційні виклики для суспільства
 • Проблеми діяльності правоохоронних органів в аспекті протидії тероризму в сфері ІТ та проведення судових експертиз
 • Сучасні філологічні студії: теоретичні та прикладні аспекти
Наукові лабораторії
 • Науково-навчальна лабораторія інформаційних систем в управлінні та адмініструванні кафедри інформаційних систем в управлінні та адмініструванні
 • Спеціалізована навчально-тренінгова лабораторія ресторанного обслуговування кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
 • Спеціалізована навчально-тренінгова лабораторія готельної справи кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
 • Науково-навчальна лабораторія криміналістики та первинної медичної допомоги кафедри права та правоохоронної діяльності
 • Центр соціально-психологічної підтримки і супроводу «PsyLab»
 • Центр перекладів “LangLab»