Спеціалізовані вчені ради з правом проведення разового захисту дисертацій

Нормативні документи

Документи, що подаються в Спецраду

  1. заява здобувача щодо проведення атестації;
  2. копія першої сторінки паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця;
  3. копія диплому магістра/спеціаліста (у разі коли документ про вищу освіту видано іноземним закладом вищої освіти, додатково подається копія документа про визнання іноземного документа про вищу освіту);
  4. копія свідоцтва про зміну імені (у разі потреби);
  5. витяг з наказу про зарахування до аспірантури (прикріплення до закладу вищої освіти (наукової установи), засвідчений в установленому порядку);
  6. академічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми;
  7. висновок наукового керівника (керівників) або відповідного структурного підрозділу у двох примірниках;
  8. висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації у двох примірниках;
  9. дисертація в друкованому (три примірники) та електронному вигляді;
  10. копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, на яких повинні бути зазначені вихідні дані відповідних видань (копії зазначених публікацій засвідчуються в установленому порядку).

Спеціалізовані вчені ради з правом проведення разового захисту дисертацій


Захист дисертації Шевчука Олександра Анатолійовича

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.007 Державного університету «Житомирська політехніка» (Наказ МОН України №765 від 02.07.2021 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шевчука Олександра Анатолійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

ПІБ здобувача Шевчук Олександр Анатолійович
Тема дисертації «Державно-приватне партнерство в сфері інноваційного розвитку»
Науковий керівник д.держ.упр., проф. Драган І.О.
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 28 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»
Прийняття дисертації до розгляду 27.09.2021
Анотація дисертації ознайомитись
Повідомлення про прийняття дисертації до захисту ознайомитись
Дата захисту 06.05.2022
Примірник дисертації ознайомитись
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації ознайомитись
Відгуки опонентів Романенко Є.О., Пархоменко-Куцевіл О.І.
Аудіозапис захисту ознайомитись
Відеозапис захисту ознайомитись
Рішення Спецради ознайомитись
Наказ МОН
Наказ університету


Захист дисертації Харченка Олексія Андрійовича

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.008 Державного університету «Житомирська політехніка» (Наказ МОН України №765 від 02.07.2021 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Харченка Олексія Андрійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

ПІБ здобувача Харченко Олексій Андрійович
Тема дисертації «Публічна політика в сфері сталого економічного розвитку»
Науковий керівник д.держ.упр., проф. Грицишен Д.О.
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 28 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»
Прийняття дисертації до розгляду 27.09.2021
Анотація дисертації ознайомитись
Повідомлення про прийняття дисертації до захисту ознайомитись
Дата захисту 21.04.2022
Примірник дисертації ознайомитись
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації ознайомитись
Відгуки опонентів Антонова Л.В., Бурик З.М.
Аудіозапис захисту ознайомитись
Відеозапис захисту ознайомитись
Рішення Спецради ознайомитись
Наказ МОН
Наказ університету


Захист дисертації Захарова Дмитра Миколайовича

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.016 Державного університету «Житомирська політехніка» (Наказ МОН України №1384 від 16.12.2021 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Захарова Дмитра Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Облік і оподаткування».

ПІБ здобувача Захаров Дмитро Миколайович
Тема дисертації «Обліково-аналітичне забезпечення управління соціальним капіталом підприємства»
Науковий керівник д.е.н., проф. Жиглей Ірина Вікторівна
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Прийняття дисертації до розгляду 12.01.2022
Анотація дисертації ознайомитись
Повідомлення про прийняття дисертації до захисту ознайомитись
Дата захисту 11.02.2022
Примірник дисертації ознайомитись
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації ознайомитись
Відгуки опонентів Макаренко І.О., Сокіл О.Г.
Аудіозапис захисту ознайомитись
Відеозапис захисту ознайомитись
Рішення Спецради ознайомитись
Наказ МОН ознайомитись
Наказ університету ознайомитись
Захист дисертації Лоскоріх Габріелли Людвиківни

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.015 Державного університету «Житомирська політехніка» (Наказ МОН України №1214 від 10.11.2021 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лоскоріх Габріелли Людвиківни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Облік і оподаткування».

ПІБ здобувача Лоскоріх Габріелла Людвиківна
Тема дисертації «Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємств сфери ІТ»
Науковий керівник д.е.н., проф. Лаговська Олена Адамівна
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Прийняття дисертації до розгляду 22.11.2021
Анотація дисертації ознайомитись
Повідомлення про прийняття дисертації до захисту ознайомитись
Дата захисту 24.12.2021
Примірник дисертації ознайомитись
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації ознайомитись
Відгуки опонентів Бардаш С.В., Муравський В.В.
Аудіозапис захисту ознайомитись
Відеозапис захисту ознайомитись
Рішення Спецради ознайомитись
Наказ МОН ознайомитись
Наказ університету ознайомитись
Захист дисертації Виговської Олени Анатоліївни

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.011 Державного університету «Житомирська політехніка» (Наказ МОН України №1013 від 22.09.2021 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Виговської Олени Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».

ПІБ здобувача Виговська Олена Анатоліївна
Тема дисертації «Фінансове забезпечення розвитку підприємств громадського транспорту на регіональному рівні»
Науковий керівник д.е.н., проф. Виговська Н.Г.
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Прийняття дисертації до розгляду 23.09.2021
Анотація дисертації ознайомитись
Повідомлення про прийняття дисертації до захисту ознайомитись
Дата захисту 22.10.2021
Примірник дисертації ознайомитись
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації ознайомитись
Відгуки опонентів Трусова Н.В., Слободяник Ю.Б.
Аудіозапис захисту ознайомитись
Відеозапис захисту ознайомитись
Рішення Спецради ознайомитись
Наказ МОН ознайомитись
Наказ університету ознайомитись
Захист дисертації Кобилинського Володимира Миколайовича

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.012 Державного університету «Житомирська політехніка» (Наказ МОН України №1013 від 22.09.2021 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кобилинського Володимира Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка».

ПІБ здобувача Кобилинський Володимир Миколайович
Тема дисертації «Оцінка еколого-економічного розвитку урбанізованих територій»
Науковий керівник д.е.н., доц. Романчук К.В.
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність 051 «Економіка»
Прийняття дисертації до розгляду 27.09.2021
Анотація дисертації ознайомитись
Повідомлення про прийняття дисертації до захисту ознайомитись
Дата захисту 08.11.2021
Примірник дисертації ознайомитись
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації ознайомитись
Відгуки опонентів Драган І.В., Приходько В.П.
Аудіозапис захисту ознайомитись
Відеозапис захисту ознайомитись
Рішення Спецради ознайомитись
Наказ МОН ознайомитись
Наказ університету ознайомитись
Захист дисертації Косарєва Тараса Вікторовича

Відповідно до рішення Вченої ради Державного університету «Житомирська політехніка» від 25.10.2021 р. (протокол № 6) припинено процедуру атестації здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії Косарєва Тараса Вікторовича з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.014 Державного університету «Житомирська політехніка» (Наказ МОН України №1013 від 22.09.2021 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Косарєва Тараса Вікторовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

ПІБ здобувача Косарєв Тарас Вікторович
Тема дисертації «Електронне урядування у системі публічного управління»
Науковий керівник д.е.н., проф. Уманців Ю.М.
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 28 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»
Прийняття дисертації до розгляду 23.09.2021
Наказ університету про припинення процедури атестації ознайомитись
Захист дисертації Псьоти Вікторії Олександрівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.013 Державного університету «Житомирська політехніка» (Наказ МОН України №1013 від 22.09.2021 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Псьоти Вікторії Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Облік і оподаткування».

ПІБ здобувача Псьота Вікторія Олександрівна
Тема дисертації «Обліково-аналітичне забезпечення публічних закупівель в закладах освіти державного сектору»
Науковий керівник д.е.н., проф. Чижевська Л.В.
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Прийняття дисертації до розгляду 23.09.2021
Анотація дисертації ознайомитись
Повідомлення про прийняття дисертації до захисту ознайомитись
Дата захисту 25.10.2021
Примірник дисертації ознайомитись
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації ознайомитись
Відгуки опонентів Починок Н.В., Дрозд І.К.
Аудіозапис захисту ознайомитись
Відеозапис захисту ознайомитись
Рішення Спецради ознайомитись
Наказ МОН ознайомитись
Наказ університету ознайомитись
Захист дисертації Наумчук Катерини Миколаївни

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.010 Державного університету «Житомирська політехніка» (Наказ МОН України №765 від 02.07.2021 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Наумчук Катерини Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

ПІБ здобувача Наумчук Катерина Миколаївна
Тема дисертації «Механізм державної антикорупційної політики в забезпеченні економічної безпеки України»
Науковий керівник д.держ.упр., проф. Драган І.О.
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 28 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»
Прийняття дисертації до розгляду 05.07.2021
Анотація дисертації ознайомитись
Повідомлення про прийняття дисертації до захисту ознайомитись
Дата захисту 05.08.2021
Примірник дисертації ознайомитись
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації ознайомитись
Відгуки опонентів Антонова Л.В., Васильєва Н.В.
Аудіозапис захисту ознайомитись
Відеозапис захисту ознайомитись
Рішення Спецради ознайомитись
Наказ МОН ознайомитись
Наказ університету ознайомитись
Захист дисертації Долгіх Максима Вікторовича

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.009 Державного університету «Житомирська політехніка» (Наказ МОН України №765 від 02.07.2021 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Долгіх Максима Вікторовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

ПІБ здобувача Долгіх Максим Вікторович
Тема дисертації «Теоретичні засади реформування механізмів публічного управління системою охорони здоров’я»
Науковий керівник д.держ.упр., проф. Пархоменко-Куцевіл О.І.
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 28 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»
Прийняття дисертації до розгляду 05.07.2021
Анотація дисертації ознайомитись
Повідомлення про прийняття дисертації до захисту ознайомитись
Дата захисту 05.08.2021
Примірник дисертації ознайомитись
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації ознайомитись
Відгуки опонентів Гбур З.В., Орлова Н.С.
Аудіозапис захисту ознайомитись
Відеозапис захисту ознайомитись
Рішення Спецради ознайомитись
Наказ МОН ознайомитись
Наказ університету ознайомитись
Захист дисертації Роєвої Ольги Сергіївни

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.006 Державного університету «Житомирська політехніка» (Наказ МОН України №566 від 24.05.2021 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Роєвої Ольги Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Облік і оподаткування».

ПІБ здобувача Роєва Ольга Сергіївна
Тема дисертації «Облік і аудит запасів в управлінні інноваційною діяльністю підприємства»
Науковий керівник д.е.н., проф. Шалімова Наталія Станіславівна
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Прийняття дисертації до розгляду 25.05.2021
Анотація дисертації ознайомитись
Повідомлення про прийняття дисертації до захисту ознайомитись
Дата захисту 25.06.2021
Примірник дисертації ознайомитись
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації ознайомитись
Відгуки опонентів Ізмайлов Я.О., Норд Г.Л.
Аудіозапис захисту ознайомитись
Відеозапис захисту ознайомитись
Рішення Спецради ознайомитись
Наказ МОН ознайомитись
Наказ університету ознайомитись
Захист дисертації Костишина Юрія Сергійовича

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.005 Державного університету «Житомирська політехніка» (Наказ МОН України №414 від 13.04.2021 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Костишина Юрія Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».

ПІБ здобувача Костишин Юрій Сергійович
Тема дисертації «Розвиток митного контролю в системі фінансової безпеки держави»
Науковий керівник д.е.н., проф. Петрук Олександр Михайлович
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Прийняття дисертації до розгляду 14.04.2021
Анотація дисертації ознайомитись
Повідомлення про прийняття дисертації до захисту ознайомитись
Дата захисту 25.05.2021
Примірник дисертації ознайомитись
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації ознайомитись
Відгуки опонентів Бардаш С.В., Коваленко Ю.М.
Аудіозапис захисту ознайомитись
Відеозапис захисту ознайомитись
Рішення Спецради ознайомитись
Наказ МОН ознайомитись
Наказ університету ознайомитись
Захист дисертації Завалій Тетяни Олександрівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.003 Державного університету «Житомирська політехніка» (Наказ МОН України №280 від 03.03.2021 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Завалій Тетяни Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка».

ПІБ здобувача Завалій Тетяна Олександрівна
Тема дисертації «Вартісно-орієнтоване управління клієнтським капіталом підприємства»
Науковий керівник д.е.н., доц. Шиманська Катерина Володимирівна
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність 051 «Економіка»
Прийняття дисертації до розгляду 09.03.2021
Анотація дисертації ознайомитись
Повідомлення про прийняття дисертації до захисту ознайомитись
Дата захисту 06.04.2021
Примірник дисертації ознайомитись
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації ознайомитись
Відгуки опонентів Репіна І.М., Яремко І.Й.
Аудіозапис захисту ознайомитись
Відеозапис захисту ознайомитись
Рішення Спецради ознайомитись
Наказ МОН ознайомитись
Наказ університету ознайомитись
Захист дисертації Ковальчук Ольги Антонівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.004 Державного університету «Житомирська політехніка» (Наказ МОН України №280 від 03.03.2021 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ковальчук Ольги Антонівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент».

ПІБ здобувача Ковальчук Ольга Антонівна
Тема дисертації «Розвиток бренд-менеджменту підприємств»
Науковий керівник д.е.н., проф. Тарасюк Галина Миколаївна
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Прийняття дисертації до розгляду 09.03.2021
Анотація дисертації ознайомитись
Повідомлення про прийняття дисертації до захисту ознайомитись
Дата захисту 14.04.2021
Примірник дисертації ознайомитись
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації ознайомитись
Відгуки опонентів Боєнко О.Ю., Гончар О.І.
Аудіозапис захисту ознайомитись
Відеозапис захисту ознайомитись
Рішення Спецради ознайомитись
Наказ МОН ознайомитись
Наказ університету ознайомитись
Захист дисертації Тростенюк Тетяни Михайлівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.002 Державного університету «Житомирська політехніка» (Наказ МОН України №1064 від 18.08.2020 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тростенюк Тетяни Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Облік і оподаткування».

ПІБ здобувача Тростенюк Тетяна Михайлівна
Тема дисертації «Управлінський облік у державних закладах вищої освіти України»
Науковий керівник д.е.н., проф. Свірко Світлана Володимирівна
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Прийняття дисертації до розгляду 07.09.2020
Анотація дисертації ознайомитись
Повідомлення про прийняття дисертації до захисту ознайомитись
Дата захисту 08.10.2020
Примірник дисертації ознайомитись
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації ознайомитись
Відгуки опонентів Осадча О.О., Скрипник М.І.
Аудіозапис захисту ознайомитись
Відеозапис захисту ознайомитись
Рішення Спецради ознайомитись
Наказ МОН ознайомитись
Наказ університету ознайомитись
Захист дисертації Сидорова Олександра Миколайовича

Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.001 Державного університету «Житомирська політехніка» (Наказ МОН України №517 від 15.04.2020 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сидорова Олександра Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Виробництво та технології» за спеціальністю «Гірництво».

ПІБ здобувача Сидоров Олександр Миколайович
Тема дисертації «Керування якістю лицьової поверхні природного каменю за допомогою фізико-хімічних методів»
Науковий керівник д.т.н., проф. Коробійчук Валентин Вацлавович
На здобуття наукового ступеня доктор філософії
Галузь науки 18 «Виробництво та технології»
Спеціальність 184 «Гірництво»
Прийняття дисертації до розгляду 13.07.2020
Анотація дисертації ознайомитись
Повідомлення про прийняття дисертації до захисту ознайомитись
Дата захисту 28.08.2020
Примірник дисертації ознайомитись
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації ознайомитись
Відгуки опонентів Ложнікова О.В., Фролова О.О.
Аудіозапис захисту ознайомитись
Відеозапис захисту ознайомитись
Рішення Спецради ознайомитись
Наказ МОН ознайомитись
Наказ університету ознайомитись

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 214 (перший проректор), 211 (зав. аспірантури)
Телефон: +38 (0412) 24-14-22
E-mail: aspirantura.ztu.edu@ukr.net (зав. аспірантури)